Czym jest inkografia


Dwurnik sygnatura.jpg

Artysta własnoręcznie sygnuje każdą pracę

hologram inkografia.jpg

Każda inkografia posiada hologram Desa Modern

Inkografia to jedna z form grafiki powstała przy zastosowaniu najnowszych rozwiązań z zakresu technologii cyfrowej. Inkografie wykonywane są w nisko limitowanych nakładach, za zgodą i pod nadzorem artysty, czego potwierdzeniem jest jego autograf, sygnowany w prawym dolnym rogu.  Podpis artysty nadaje wszystkim pracom dodatkowy unikalny atrybut kolekcjonerski.

Każdej inkografii przyporządkowany jest unikalny hologram z logo DESA Modern i dodatkową numeracją kodową, umożliwiającą identyfikację. Do każdej inkografii wydawany jest certyfikat autentyczności, który zawiera szczegółowe informacje dotyczące oryginału pracy i konkretnej inkografii. Wysoka gramatura papieru wraz z naturalnie pigmentowanym atramentem gwarantuje odpowiednio nasycone barwy oraz neutralne odcienie szarości. Dzięki temu zachowana jest zarówno odpowiednia trwałość jak i ostrość obrazu.

Dzięki zaufaniu i wieloletniej współpracy z najwybitniejszymi artystami współczesnymi, jako jedyna galeria w Polsce mamy zaszczyt oferować inkografie, których walory kolekcjonerskie, dekoracyjne i artystyczne, potwierdzili swym udziałem w projekcie wybitni artysci m.in.: Tadeusz Dominik, Edward Dwurnik, Jarosław Modzelewski, Rafał Olbiński, Waldemar Świerzy, Jan Dobkowski czy Hanna Bakuła. Do projektu włączyli się również uznani młodzi twórcy, jak: Aleksandra Kowalczyk, Tomasz Poznysz oraz Adam Bakalarz. 

Powszechnie uznaje się, że ikonografia jest rodzajem pracy kolekcjonerskiej, co w sposób szczególny widać na rynkach zagranicznych – głównie w USA i stopniowo w Europie Zachodniej.

Porozmawiaj z obsługą DESA